Памяці Жэні Янішчыц

Вокны Жэні Янішчыц глядзяцца ў Свіслач...
Кожны вечар маўкліва гляджу я на іх.
Дзе твой позірк шчымлівы?
Твой голас крынічны?
Я і сёння не веру,
Што патух ён. Што сціх...
Што спаткнуўся, зламаўся
Пад цяжарам лёсу
Малады, як павеў, лёгкі крок...
І ад плачу знямелі, счарнелі нябёсы.
Нават сонца свой страціла зрок.
...А вясна зноў гукае ў зялёных абновах.
Свіслач гушкае хвалю усплёскам вясла.
І плыве твой Радок.
І звініць тваё Слова!..
Жэня, Жэнечка, дзе ты?
Куды ты пайшла?..