Схлынуць гады, як за вадою...

Яшчэ не ацэнена
Схлынуць гады, як за вадою,
Ды не растане праменьчык святла.
...Была тваёй маладою журбою,
Тваёй ахоўнай арліцай была!

Каб не глядзелася ў вочы ажына
I каб ваўчыннік рук не калоў, —
Тваю калысачку
              з лёну, і жыта,
I з наймацнейшых пляла каранёў.

Зорка сачу, каб не збіўся з дарогі,
Змоладу каб не запляміў жыццё.
Востры каменьчык — пад мае ногі!
Пад мае рукі — шыпы і асцё.

Гордае шчасцейка, мая сямейка,
Ты па слядах маіх слёз не рассей,
Сыне мой першы,
                наіўны Андрэйка,
I сын мой апошні,
                мужны Андрэй!