А з якой былой разлукі...

Сярэдняя: 4 (3 галасоў)

А з якой былой разлукі
Працягну насустрач рукі
I ў здзіўленні анямею
Перад воблікам тваім...

На пуцінах суравею
Растае спадману дым.

Вось ён: дужы, нечаканы,
Неспазнаны, некаханы
Горкай краскай палявою,
Пылам выстылых дарог...

Труднай ласкі удастою
Заглянуць на мой парог.

Што ж — глядзі! Я вось такая:
Незямная і зямная,
З дрогкай радасцю бяссоннай,
З непрагляднаю вярстой...

Дабрадзеем — стол кухонны.
Ліхвяром — пісьмовы стол.